ระเบียบและนโยบายบริษัท

 

** Policy of Ecosystem

A. มุ่งเน้นเป็นแพลตฟอร์มเพื่อ ธุรกิจกับธุรกิจ B2B platform ครบวงจร
B. แพลตฟอร์มจะไม่เป็นเจ้าของสินค้า เช่นนั้นการเปิดบิล จะเป็นการเปิดแทนผู้ขาย
C. นโยบายไม่เก็บ GP. จากผู้ขาย ตลอดการให้บริการ
D. พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการเป็นระบบ Automatic มากที่สุด
E. ไม่สนับสนุนการกระทำความผิดกฎหมายทุกกรณี จาก partner ผู้มีส่วนร่วม
F. เปิดกว้างและเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้สนใจเข้ามา ร่วมพัฒนาระบบ
G. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน จะมุ่งเน้นไม่ใช้กระดาษอย่างสร้างสรรค์
H. นโยบายองค์กรสำหรับบุคคล จะเป็น User Password เฉพาะพนักงานเท่านั้น
J. นโยบายสำหรับ Partner และ Member จะถูกเปิดเผยอยู่ในหมวด Policy of Partner and Member สามารถเข้าถึงได้ ทั่วไป
K. เนื่องด้วยเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์ม B2B ที่สร้างโดยคนไทย จึงขอแจ้งไปยัง Partner นานาประเทศ ให้ยึดกฎหมายประเทศไทยเป็นหลัก

 

 

 

** Policy of Partner and customer

A. ผู้ใช้บริการ จะต้องศึกษาระเบียบให้เข้าใจผ่าน Line OA
B. เนื่องด้วยบริษัทจะไม่มีสัญญาเป็นกระดาษ การยินยอมบนระบบ  

หรือการชำระเงินหลังจากยินยอม ให้ถือว่าสัญญามีผลทุกกรณี
C. การซื้อและขาย member สามารถซื้อขายกันเองไม่ผ่านแพลตฟอร์ม 
ส่วนการชำระเงินจะเลือกได้ระหว่างชำระเงินกันเองหรือชำระเงินผ่านแพลตฟอร์ม แต่เมื่อ สั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม จะต้องชำระเงินผ่านแพลตฟอร์มเท่านั้น
D. ด้วย Ecosystem จะมีทั้งหมด 3 platform การให้บริการแต่ละ platform จะมีนโยบายและระเบียบที่แตกต่างกัน Member ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาแต่ละนโยบายซึ่งจะมีระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการบน Line OA เป็นที่ชัดเจนแล้ว หากยอมรับหรือเมื่อชำระเงินเสร็จสิ้นถือว่าเป็นการยอมรับโดยอัตโนมัติ ข้อตกลงจะถือว่ามีผลทันที ฉะนั้นผู้ใช้บริการต้องศึกษาแต่ละระบบให้เข้าใจ ก่อนยอมรับหรือชำระเงิน