โครงสร้างผู้บริหาร

ทีมงานคุณภาพ

 

เรามุ่งที่จะให้เป็นแพลตฟอร์มเพื่อการค้ารูปแบบ <ธุรกิจสู่ธุรกิจ>

เข้าใจถึงความจำเป็นในการใช้บริการ ทั้งระบบขนส่ง คลังสินค้า รวมถึงความจำเป็นที่ต้องรับการช่วยเหลือทางเครดิต/การเงิน ในยามเร่งด่วน...

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ( CEO )

 

 

 

โลกแห่งดิจิตอลจะเปลี่ยนแปลงเร็วมาก แต่การพัฒนายังคงต้องเน้นเพื่อการใช้งานในปัจจุบันที่สะดวกและคล่องตัว เราจึงเน้นระบบให้ใช้ง่ายเข้าถึงง่าย แต่เบื้องหลังเราควบคุมอย่างแม่นยำและละเอียดปลอดภัย เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ใช้จำนวนมาก

 

Head of Digital Platform

 

เจตนา Platform คือ ฟรีค่า GP. มุ่งเน้นให้ความรู้ แก่ผู้ใช้บริการสำหรับ ธุรกิจกับธุรกิจ ( B2B ) เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นสูงสุด

 

Head of z-com. Business Partner

 

ทุกการค้าจะต้องมีขนส่งและคลังสินค้า เราเข้าใจและเชี่ยวชาญในด้านนี้เป็นอย่างดี co-dc. platform จึงมีความสมบูรณ์สูงสุดสำหรับการค้า ตอบโจททุกการใช้บริการรวมทั้งช่วยจัดจำหน่าย

 

Head of co-dc. Warehouse Service

เราเข้าใจ... การทำธุรกิจมีความจำเป็นต้องมีสภาพคล่องอยู่เสมอ เรามุ่งที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ( SME. ) ในรูปแบบเครดิตการค้า และรายใหญ่ในรูปแบบให้เบิกค่าสินค้าล่วงหน้า (Money Advance) เพื่อให้ทุกการค้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

Head of e-biz. Financial Service