ติดต่อเรา

บริษัท โค - บิส โฮลดิ้ง จำกัด

สอบถามรายละเอียดและข้อมูล

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ได้โดยตรงทางที่ CRM หรือที่ INFO ภายในบริษัท เราพร้อมให้บริการการสอบถามข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับบริษัท.

 

โค - บิส โฮลดิ้ง จำกัด

123 อาคารซันทาวเวอร์ส ห้องเลขที่ บี3901 ชั้นที่ 39 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Office Telephone : +66 8 1234 9373

Mobile : +66 01234 9365

Email : info@co-biz.co.th

Enquiries : crm@co-biz.co.th

Mon-Fri: 8am to 5pm